Bivirkninger

Magnetfeltterapi har vært gjenstand for omfattende undersøkelser i utlandet i mange år
hvor man anser denne behandling fri for bivirkninger.


Innvirkning på kroppens organisme

Mennesker, dyr og planter er helt avhengige av jordens magnetfelt på ca. 0.5 gauss. Forsøk har vist at dersom vi fjerner dette lille magnetfeltet, så pådrar de samme individer seg en rekke sykdommer for til sist å dø.
Alle organismer er bygget opp av celler som blant annet fungerer ved elektriske ladede partikler. I området rammet av sykdom har mange partikler mistet sine elektriske ladninger og dermed er stoffskiftet i cellene nedsatt.
Surstoff- og næringstransport til cellene reduseres og det skjer en oppsamling av avfallstoffer.
Ved behandling med magnetfeltterapi påvirkes cellene og partiklene lades opp igjen.
Blodårene utvides, strømningsmotstanden nedsettes og blodsirkulasjonen øker med opptil 400%.
Dette fører til økt stoffskifte i cellene og til økt opptak av surstoff, noe som igjen fører til reduksjon
i avfallstoffer. Vi kan si at magnetfeltterapi påvirker og stimulerer kroppens egen evne til å helbrede seg selv.