Om Norsk Magnetterapi

Norsk Magnetterapi ble grunnlagt i 1986 av John Gurslie og Frank Kleven
fra Notodden.

31.12.2001 valgte John Gurslie å gå ut av Norsk Magnetterapi hvor
Frank Kleven i dag står som innehaver og eier av firmaet.

Norsk Magnetterapi er Norges største produsent for utstyr innen
magnetfeltterapi.
Firmaet har gjennom lang tid opparbeidet seg spesialkompetanse på
dette området, og samarbeider nært med blant annet leger, fysioterapeuter
og naturmedisinere.
Bedriften produserer behandlingsbenker og syv forskjellige tromler, både
for private og profesjonelle brukere.
Norsk Magnetterapi produserer og selger sitt utstyr direkte til kundene uten
fordyrende mellomledd. Bedriften avholder regelmessig kurs og kundene får
kyndig veiledning, informasjon og opplæring.

Norsk Magnetterapi har meget omfattende bakgrunnsmateriale og
dokumentasjon for denne alternative terapiformen.

Alle elektriske apparater og strømforsyninger til magnetterapi behandling
er bygget og godkjent etter de strengeste medisinske normer og direktiver.
Norsk Magnetterapi blir årlig kontrollert av NEMKO i henhold til det
medisinske direktiv.
 
Org.nr.: 968673483